ÚOHS zahájil tři řízení kvůli regulačním vyhláškám

Obce nesmí zvýhodňovat určité provozovatele heren.

uohs-stit-621x414Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil tři správní řízení, která se dotýkají postupu obcí a jejich vyhlášek regulujících provoz loterií. Vyhláškami měst a obcí se úřad zabývá od konce roku 2012, kdy v této oblasti dostal novou kompetenci, řekl jeho mluvčí Martin Švanda.

ÚOHS před dvěma lety vydal manuál, jak mají obce při regulaci hazardu postupovat. Obce nesmí zvýhodňovat určitého provozovatele. „Úplný zákaz provozu loterií sice vede k naprostému vyloučení soutěže, obce ale na něj mají právo a tento postup žádnou firmu neznevýhodňuje vůči konkurentovi,“ dodal Švanda. Pokud se však obce rozhodou situaci na trhu jen omezit, může k narušení soutěže dojít.

„V takovém případě hrozí, že ti soutěžitelé, kteří budou moci na daném trhu i nadále působit, budou zvýhodněni oproti těm, kteří budou nuceni své podnikání ukončit,“ vysvětlil už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj. Může tak podle něj nastat zafixování situace a značné zvýhodnění firem, které na trhu zůstanou. Přiměřený je podle ÚOHS i zákaz provozu loterií na určitém území, například v centru. Problematické může být naopak stanovení konkrétních provozoven nebo adres.

Úřad uvedl, že od prosince 2012, kdy může vyhlášky měst a obcí zkoumat, prováděl šetření obecně závazných vyhlášek regulujících místa, na nichž lze provozovat loterie, celkem v případě 35 obcí či měst. „Některá z těchto šetření byla již ukončena, aniž by bylo Úřadem shledáno porušení zákona, ve třech případech bylo zahájeno správní řízení, žádné dosud nebylo ukončeno,“ uvedl Švanda. Úřad nyní vede řízení například s městem Bílina.

Některé obce se rozhodly svoje vyhlášky změnit. Naposledy to udělal Děčín, který tento týden schválil novou vyhlášku zakazující provoz hazardu všude kromě kasin. Původní vyhlášku, která doposud platila, označil právě antimonopolní úřad za diskriminační a zahájil s radnicí správní řízení. Zákaz provozu veškerého hazardu na území města s výjimkou kasin schválilo dvacet zastupitelů, jeden nehlasoval.