Za nelegální provoz automatů stát tvrdě trestá

Soudy mohou uložit až desetimilionovou pokutu a dokonce i vězení.

1666894-p200903170281401Provozovat automaty jen pro zaregistrové členy nějakého spolku a mít je v místnosti, kam ostatní návštěvníci baru nebo herny nemohou, je protizákonné a hrozí za to milionová sankce. Zjistil to majitel baru v Praze Libuši, kam nedávno dorazila kontrola ministerstva financí. V městké části navíc provozování hracích přístrojů plošně zakazuje vyhláška.

Pokud provozovatel baru nebo restaurace nabízí hru na technických herních zařízeních a snaží se zastřít nelegální provozování hazardních her spolkovou činností, nejedná se o obcházení zákona, ale o jeho závažné porušování. „Pokuta udělená takovémuto provozovateli pohostinského zařízení může dosáhnout až 10 milionů korun a navíc může docházet i k páchání trestného činu,“ řekl náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

U majitele pražského baru může pokuta narůst o další sta tisíce, protože nechtěl kontrolory do oddělené části provozovny vpustit. Za neposkytnutí požadované součinnosti tak dle kontrolního řádu hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun, uvedlo ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Snaha zastřít nelegální provozování automatů existencí spolku, není ojedinělá. Soudy se zabývají už pětadvaceti podobnými případy. V lepším případě jsou podnikavcům uloženy pokuty v řádu stovek tisíc. Mohou však být odsouzeni i k propadnutí věci, zákazu činnosti a ve výjimečných případech k trestu odnětí svobody.

Na kontrolách zaměřených na nelegální provozování technických herních zařízení v pohostinských se kromě ministerstvo financí podílejí také městské úřady, živnostenské odbory, republiková či obecní policie a Celní správa.