Na sport mají směřovat všechny výnosy z loterií

Cílem je, aby sportovci dostávali jedno procento státního rozpočtu.

min%20(4)Do sportu by mělo směřovat více peněz z veřejných zdrojů, tedy od státu, obcí a krajů. Předpokládá to Koncepce podpory sportu v letech 2016 až 2025, kterou bude projednávat vláda. Její hlavní body poskytlo ministerstvo školství, které koncepci předkládá.

Příští rok by se měly výdaje na sport zvýšit ze současných 3,7 na šest miliard korun. K tomu podle ministerstva školství v aktuálním návrhu státního rozpočtu ještě 300 milionů chybí. Do roku 2020 by na sport měly cíleně směřovat všechny výnosy z loterií a hazardu. Cílem je dosáhnout toho, aby výdaje na sport činily do roku 2020 jedno procento ze státního rozpočtu. Loni to byly 0,3 procenta.

Měla by se také zvýšit stabilita financování sportu. K tomu by mělo přispět také to, že státní dotace se budou od příštího roku přidělovat na tříleté období, o čemž ministerstvo rozhodlo již dříve. Zvýšením podílu veřejných rozpočtů by se měla snížit finanční spoluúčast rodin.

To by mohlo mimo jiné podpořit větší zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit, což je jeden z hlavních cílů koncepce. Cestou může být rozvoj školního a univerzitního sportu.

Měla by se podporovat i česká sportovní reprezentace, která může být nástrojem propagace státu. Koncepce počítá rovněž s modernizací sportovní infrastruktury a výstavbou potřebných nových sportovišť.