UHP: Dvojí zdanění hazardu je výsledkem lobování

Na nižším zdanění vydělá Sazka a některé další firmy.

1-szaka_e15Návrh na zvýšení zdanění sázkových her, který obsahuje jednu nižší sazbu pro číselné loterie a kurzové sázky a druhou vyšší sazbu pro sázkové hry na technických zařízení, je evidentně výsledkem lobování jedné velké firmy provozující klasickou loterii a dále několika firem provozujících kurzové sázky. Uvedl to sekretář Unie herního průmyslu ČR Andrej Čírtek.

Předkladatel návrhu a poslanci, který tento návrh podporují, se podle Čírtka nechali přesvědčit nepravdivým argumentem, že číselné loterie a kurzové sázky jsou méně rizikové sázkové hry, zatímco casina a herny mají největší společenské dopady.

„V případě Sazky je argument, že to je měkký hazard, vcelku legitimní, ale kurzové sázky jsou dle analýzy Úřadu vlády 18krát rizikovější než Sazka a v zásadě srovnatelné s hrami na automatech,“ dodal sekretář herní unie. Podle jednoho z průzkumů, který v ČR proběhl, má problémy se závislostí na kurzových sázkách mimo jiné skoro polovina sportovních redaktorů v médiích. Model zdanění postavený na nepravdivých argumentech podle mě nepovede k dobrým výsledkům, doplnil.

Co se týče dopadů na obor casin a heren, zvýšení sazby daně z tržeb a k tomu i fixního poplatku za každé povolení by znamenalo nárůst zdanění o čtvrtinu i více (dopady na jednotlivé firmy se budou v důsledku fixní části daně lišit, u firem s lukrativnějšími provozovnami, kde jsou vyšší tržby na jeden automat, budou nižší). Nepochybně to bude znamenat zrušení části provozoven, kde klesne zisková marže tolik, že se je už nevyplatí provozovat. „Ve výsledku je velmi spekulativní tvrdit, že stoupne daňový výnos z heren a casin, protože daňový základ v důsledku zrušení některých provozoven klesne,“ konstatoval Čírtek.

Často se hovoří i o tom, že zvýšení zdanění je impuls pro rozvoj nelegálního trhu černých heren. To je nepochybně pravda, ale větší dopad než zdanění má v tomto směru lokální prohibice. V prohibičních městech, typicky v Brně a Českých Budějovicích, byl legální trh v naprosté většině nahrazen černými hernami či quizzardy. Občasné spíše symbolické zásahy policie či daňové správy zatím na celostátní úrovni tento problém nevyřešily.