V Ostravě bude platit výrazná regulace

Podle Synotu by město mělo vzít v potaz zahájenou mezinárodní arbitráž.Prostranství pøed ostravským hlavním nádražím kryje nový pøístøešek za 19 milionù korun. Pùvodní stavba už byla v havarijním stavu, obvod Moravská Ostrava a Pøívoz ji proto nechal zrekonstruovat. Moderní zastøešení je první etapou modernizace celého pøednádražního prostoru.

Ostravští zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, která velmi výrazně reguluje hazard. Většina z 23 obvodů se přiklonila k plošnému zákazu, včetně velkých městských částí.

„Slibujeme si od toho, že nevzniknou noví patologičtí hráči. Ty současné už asi nezachráníme, ale můžeme zachránit další generace,“ uvedl starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář (ANO).

Nulová tolerance bude platit v městských obvodech Polanka nad Odrou, Hošťálkovice, Hrabová, Nová Ves, Ostrava-Jih, Plesná, Poruba, Proskovice, Slezská Ostrava, Svinov, Třebovice a Vítkovice a také v Mariánských Horách a Hulvákách a Moravské Ostravě a Přívozu, kde se ale tento zákaz nebude vztahovat na kasina.

Další městské obvody plošný zákaz nepožadují. Spíše prosazují zachování současného stavu s tím, že většina s dalším rozšiřováním hazardu nepočítá.

Vyhláška má začít platit od roku 2017. Výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Synot Tip Petr Mikoška zastupitelům navrhl, aby nabytí účinnosti bylo vázáno na výsledek už zahájené arbitráže. „Vystoupil jsem s návrhem, aby zastupitelé vzali v potaz mezinárodní arbitráž. Tu podaly nadnárodní společnosti, které nesouhlasí se způsobem regulace loterií tak, jak je aplikován českým právním systémem,“ uvedl Mikoška. Podle něj výrazná regulace nepomůže řešit problémy související s hráčstvím, protože umožní rozvoj černého trhu. Dodal, že společnost v Ostravě přijde o stovky hracích zařízení a bude muset zřejmě zrušit desítky pracovních míst.

Na konci června bylo na území města v provozu 3102 herních zařízení. Navrhovanou regulací by mělo být postiženo 85 procent z nich. V odpovídajícím poměru by se snížil také příjem z hazardu do rozpočtu města, který v současnosti představuje 260 milionů korun ročně.