Hospodářská komora odmítá novelu loterijního zákona

Dílčí návrh poslance Volného jen zkomplikuje podnikání.

dlouhýPouze komplexní loterijní zákon o regulaci hazardi a nikoliv jeho dílčí novely podporuje Hospodářská komora ČR.  Šéf odboru legislativy, práv a analýz zájmového sdružení Ladislav Minčič to uvedl v narážce na dčí návrh poslance Jana Volného, který by zakotvil zvýšení současné odvodové zátěže podnikání v oblasti loterií. „Výslovně doporučujeme zachovat existující loterijní zákon a při tom současně intenzivně jednat o změně nedokončeného komplexního balíku zákonů a vyhlášek regulujících hazard, tak aby vyhověly právu EU a zároveň byly vyváženým kompromisem mezi zájmy státu, společnosti i podnikatelů v loterijním průmyslu,“ konstatoval Minčič.

HK ČR se už od března, kdy se objevily první informace o přípravě novelizace zákona o loteriích, vymezuje proti nesystémovému přístupu státu k regulaci hazardu. „Za sporné považujeme odsunutí připravované komplexní regulace hazardních her o rok a namísto toho přijetí účelové novely zákona o loteriích, která plánuje zvýšení současné odvodové zátěže podnikání v oblasti loterií. Aktuálně platná odvodová zátěž přitom byla nově nastavena teprve před třemi lety a podle nás v praxi funguje. Postup poslance Volného a jeho kolegů je podle nás v rozporu se zásadou legislativní zdrženlivosti a značně relativizuje deklarované obecné úsilí vlády o stabilitu právního prostředí,“ dodal Minčič.

Zdrženlivý přístup navíc k dílčímu návrhu poslance Volného zvolila i vláda, která návrh nepodpořila, ale zaujala k němu neutrální stanovisko. „Akceptování podobného přístupu k naplňování státní pokladny by totiž bylo v přímém rozporu se zásadou zdůrazňovanou ministerstvem financí při projednávání zákona o evidenci tržeb, totiž že je správnější nejprve vybrat daně od těch, kteří před svou povinností unikají, a teprve druhoplánově (jestli vůbec) uvažovat o zvýšení daňové zátěže těch, kdo již dnes své povinnosti plní,“ poukázal Minčič.

Zatímco dnes předložený návrh ponechává ilegálním provozovatelům hazardních her výsadu daňových prázdnin, nový komplexní zákon by měl tuto část stínové ekonomiky skutečně zdanit.

Za nejasnou považuje HK ČR i fiskální úlohu návrhu zákona poslance Volného. „V nedávno projednávaném návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a výdajových rámců na období 2016-2018 jsou totiž poměrně překvapivě započítány i rozpočtové příjmy, které by mohla novela přinést. Když odhlídneme od faktu, že by se při sestavování rozpočtu mělo přihlížet výhradně k platné právní úpravě, je tedy možné považovat za pragmatický i takový postup, jenž zohledňuje rozpočtové dopady vládních návrhů zákonů, které již procházejí pokročilými fázemi legislativního procesu. Návrh poslance Volného, jímž se dnes bude sněmovna zabývat v prvním čtení, však v takové fázi legislativního procesu jistě není,“ uzavřel Minčič.