Soud dal Židlochovicím za pravdu

Kalouskův úřad přezkoumá všechny povolené terminály ve městě.

Ministerstvo financí musí řádně přezkoumat dříve vydaná povolení k provozu videoloterijních terminálů v Židlochovicích na Brněnsku. Podle očekávání to nařídil Ústavní soud. Nález navazuje na dřívější rozhodnutí ústavních soudců, podle nichž obcím náleží právo regulovat veškerý hazard na svém území. Informovala o tom mluvčí ÚS Jana Pelcová.

Židlochovice v roce 2011 schválily vyhlášku, která zakázala automaty v celém městě. Radnice očekávala, že úřad Miroslava Kalouska ihned po doručení vyhlášky do datové schránky začne přezkoumávat a rušit povolení k provozu videoloterijních terminálů. Ministerstvo ale nijak nereagovalo. Podle ÚS tím porušilo právo města na samosprávu.

Možnost regulovat výherní přístroje všech typů přiznávají obcím dřívější nálezy ÚS. Takzvané videoloterijní terminály, což jsou výherní automaty napojené přes síť na centrální dispečink, však povolovalo ministerstvo i v obcích, které se jinak snažily bojovat s hazardem a nevydávaly povolení pro běžné automaty. Nyní už úředníci uznávají, že právo regulace hazardu se vztahuje i na videoloterijní terminály.

Letos v dubnu ÚS vyškrtl z novely loterijního zákona ustanovení, jež umožňovalo provozovat terminály povolené ministerstvem až do konce roku 2014. Stát poté začal hromadně přezkoumávat sporná povolení. Lze očekávat, že postupně zruší tisíce terminálů, jejichž umístění je v rozporu s obecnímu vyhláškami měst a obcí v celém Česku.

Židlochovická radnice tvrdí, že nulovou toleranci hazardu prosazuje kvůli prevenci kriminality. Dvojnásobné zvýšení počtu hracích přístrojů prý ztrojnásobilo kriminalitu. Běžné automaty už město zcela vymýtilo, zbývaly už jen videoloterijní terminály.

Ústavní soud ve svých nálezech opakovaně zdůrazňoval, že provozování výherních zařízení se nachází „na samém okraji společensky akceptovaných aktivit“ a je doprovázeno patologickým hráčstvím, kriminalitou a dalšími sociálními problémy.

Jaké jsou skutečné dopady hazardu na společnost

Úmrtí: Psychiatrické léčebny s oddělením léčby patologického hráčství odhadují, že počet léčených patologických hráčů, kteří ročně spáchají sebevraždu, se pohybuje od 0 až 3 osoby za rok s tím, že pacienti s diagnózou F63.0 často současně trpí jiným druhem závislosti či psychickou poruchou. Nelze empiricky stanovit počet sebevražd patologických hráčů, jelikož nelze jednoznačně určit, zda příčinou suicidálního jednání je výlučně, zejména či také patologické hráčství.

Počet hráčů: Patologické hráčství je odhadováno na 0,15 až 0,8 procenta v české populaci (15 900-84 800 osob), což je vzhledem k závislostem, resp. problémovému užívání alkoholu, tabáku, léčivech, omamných a psychotropních látek výrazně marginální skupina. Odhadované údaje odpovídají průměru EU.

Trestná činnost: Výzkumem ve spolupráci s Policií ČR v referenčních obcích a městech ČR je kriminalita v provozovnách se sázkovými hrami výrazně nižší než v provozovnách s prodejem alkoholu. Spojení provozoven se sázkovými hrami a výrobou a prodejem omamných a psychotropních látek je zjištěn významně jen u vietnamské komunity.

Výdaje státu: Na rozdíl od patologického hráčství přináší dopady rizikového užívání substancí (alkohol, tabák, drogy) velmi značné zatížení zdravotního a sociálního systému státu, a tedy i daňového zatížení občanů, kvůli působení substance na somatické zdraví jedince. Do roku 2011 byly z provozování loterií a jiných podobných her odváděny správní, místní poplatky, poplatky na státní dozor a odvody části výtěžků na veřejně prospěšné účely. Od roku 2012 je provozování zdaněno obratovou daní a dále daní z příjmů právnických osob, dále jsou odváděny místní poplatky.