MF loni zvýšilo počet řízení vůči loterijním firmám o pětinu

Podle SPELOS úřad často uděluje pokuty jen kvůli formálním pochybením.

Ministerstvo financí minulý rok zahájilo 655 správních řízení vůči provozovatelům loterií, což je meziroční nárůst o pětinu. V roce 2011 bylo těchto řízení 535. Výši uložených pokut za porušení loterijního zákona MF loni zdvojnásobilo na 22,8 milionu korun. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

MF očekává, že nárůst řízení i uložených pokut bude pokračovat i v letos. Od 1. ledna byl totiž převeden státní dozor pod Specializovaný finanční úřad s celostátní působností. „Očekávám, že tento krok přispěje k ještě vyšší výkonnosti při postihování těch, kteří porušují loterní zákon. Důraz bude kladen také na kontrolu správné výše odvodů z loterií, a to ve spolupráci s jednotlivými správci daně,“ uvedl šéf rezortu Miroslav Kalousek (TOP 09).

Výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her (SPELOS) Petr Vrzáň ocenil, že státní dozor dbá na důsledné dodržování loterního zákona ze strany provozovatelů. Zároveň ale upozornil, že sankce jsou v řadě případů udíleny pouze za formální pochybení, jakým je například nevyvěšení návštěvního řádu v provozovně. „Ministerstvo financí by se mělo rozhodně zaměřit především na nelegální provozovatele hazardu, kteří u nás působí bez platné licence či kontroly ze strany příslušných orgánů a především bez jakýchkoliv odvodových zatížení, čímž připravují stát, obce a města o miliardy,“ uvedl Vrzáň.

 

Nejčastěji zjištěné kategorie nedostatků shledaných státním   dozorem v roce 2012 Počet
Nepřítomnost odpovědné osoby oprávněné jednat s orgánem státního   dozoru 110
Nezajištěn dozor osobou odpovědnou za zákaz vstupu osob mladších   18 let 95
Nevyvěšení herních plánů 78
Neoznačená provozovna (chybějící název, adresa a jména osoby   odpovědné za řádný provoz na vstupu) 55
Nenahlášení odpovědné osoby (případně změny v odpovědné osobě)   orgánu státního dozoru 52
Chybějící technická blokace herního zařízení v místě se zvláštním   provozním režimem 44
Provozování před nabytím právní moci rozhodnutí 39
Neplatná registrační známka na technickém zařízení (TZ) 38