Češi loni prosázeli 126,8 miliardy, meziročně o necelé procento více

Příjmy provozovatelů klesly, rapidně se naopak zvýšil objem peněz odvedených státu a obcím.

(Přehledná čísla najdete v tabulkách a grafech na konci textu.)

Sázkaři si loni přišli na své

V loteriích a sázkových hrách prosázeli loni Češi 126,8 miliardy korun. Oproti roku 2010 to představuje nárůst o 0,9 procenta. Provozovatelé hazardu vyplatili loni hráčům 95,7 miliardy korun, což bylo meziročně o dvě procenta více. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí.

Stejně jako v roce 2010 vzrostl nejvíce objem peněz vložených do technických zařízení, zejména interaktivních videoloterijních terminálů. Klesla naopak suma utracená ve výherních hracích přístrojích a v loteriích.

Příjmy provozovatelů ze hry, které jsou rozdílem vsazených a vyplacených peněz, klesly v roce 2011 proti předloňsku o 2,3 procenta na 31,1 miliardy korun. V roce 2010 se tyto příjmy meziročně zvýšily.

O 12 procent více peněz pro stát a obce

Příspěvky na veřejně prospěšné účely se meziročně prakticky nezměnily a dosáhly 3,5 miliardy korun. Předepsaný odvod části výtěžku poklesl zejména u loterií, a to o 300 milionů korun, o 48,6 procenta oproti roku 2010. Naopak u technických her odvod o 300 milionů korun vzrostl, což představuje meziroční nárůst o 13,9 procenta.

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo loni formou správních a místních poplatků a poplatků za státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 3,7 miliardy korun, o 12 procent více než v roce 2010. Odvedené místní poplatky vzrostly o 57,8 procenta na 1,4 miliardy korun. Výběr místních poplatků za výherní hrací přístroje klesl meziročně o 200 milionů korun. Na místních poplatcích za jiná technická herní zařízení, jejichž výběr v roce 2010 umožnila novela zákona o místních poplatcích, bylo loni vybráno 800 milionů korun.

Popularita videoloterijních terminálů dál roste

Největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi zaujímají takzvaná technická zařízení, která zahrnují videoloterijní terminály, elektromechanickou ruletu či internetové kurzové sázky.

Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu jejich tržního podílu o 9,3 procenta a vložené částky stouply o 19,3 procenta na 76,7 miliardy korun. Příjmy provozovatelů ze hry se zvýšily o 20 procent na 18,7 miliardy korun.

Nárůst však byl oproti dřívějšku méně dynamický – v roce 2010 vzrostl objem vložených částek meziročně o 26,6 procenta. Na nárůstu se loni opět nejvíce podílely videoloterijní terminály, u nichž se suma vložených částek zvýšila o 7,9 miliardy korun.

Trh výherních automatů dusí obecní vyhlášky

Za technickými hrami následovaly výherní hrací přístroje s podílem na vložených částkách 24,3 procenta (30,9 miliardy korun). Ve srovnání s rokem 2010 klesl jejich tržní podíl o 5,8 procenta. V kasinech se zájem o tato zařízení meziročně příliš nezměnil.

K poklesu vložených částek o 35,5 procenta však došlo u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi. Výherní hrací přístroje povolované obcemi provozovalo loni 382 provozovatelů a hry povolované ministerstvem financí 127 provozovatelů.

Kurzové sázení se přesouvá na internet

Mírně se snížil zájem hráčů o klasické kurzové sázky v sázkových kancelářích, zatímco u internetového kurzového sázení, zařazeného v tabulkách mezi technické hry, se vložené částky zvýšily. Ještě v roce 2010 se poměr vkladů mezi klasickými a internetovými kurzovými sázkami rovnal, loni však již bylo vloženo 60 procent vkladů přes internet. V součtu obou typů kurzových sázek bylo do hry vsazeno 16,4 miliardy korun, o 6,9 procenta více než předloni.

Oblibou loterií otřásl loňský krach Sazky

Pokles zaznamenaly loterie. Suma peněz vložených do loterií se meziročně propadla o 42,3 procenta na 4 miliardy korun a příjmy ze hry zůstaly hluboko pod úrovní roku 2010. Kasina vykázala mírný pokles vložených částek o 2,5 procenta na 8,7 miliardy korun, příjmy ze hry jim ale naopak vzrostly o sedm procent na 1,7 miliardy korun.

Z provozovatelů her povolovaných ministerstvem financí zaujímá největší místo na trhu společnost Synot Tip s podílem 5,8 procenta na vložených částkách. Synot Tip se věnuje provozování kurzových sázek a technických her. Převážná tržeb firmy plyne z provozu videoloterijních terminálů. Druhé místo patří společnosti Tipsport.net s podílem 5,3 procenta. Tipsport.net nabízí především internetové kurzové sázení. Třetím největším hráčem je společnost Bonver Win s pětiprocentním podílem na vložených částkách. Bonver Win se zabývá technickými hrami.

TABULKY A GRAFY – klikněte na odkazy:

Tabulka č. 1 – Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 – 2011  Tabulka-1

Tabulka č. 2 – Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2009 – 2011  Tabulka-2

Tabulka č. 3 – Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2011  Tabulka-3

Tabulka č. 4 – Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 – 2011  Tabulka-4

Tabulka č. 5 – Srovnání výsledků VHP povolovaných obcemi za roky 2007 – 2011  Tabulka-5

Graf č. 1 – Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007-2011  Graf_01

Graf č. 2 – Přehled výsledků za roky 2007-2011 – LOTERIE  Graf_02

Graf č. 3 – Přehled výsledků za roky 2007-2011 – KURZOVÉ SÁZKY  Graf_03

Graf č. 4 – Přehled výsledků za roky 2007-2011 – BINGO  Graf_04

Graf č. 5 – Přehled výsledků za roky 2007-2011 – KASINA  Graf_05

Graf č. 6 – Přehled výsledků za roky 2007-2011 – VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE  Graf_06

Graf č. 7 – Přehled výsledků za roky 2007-2011 – TECHNICKÉ HRY  Graf_07

Graf č. 8 – Přehled výsledků za roky 2007-2011 – ODVODY SP, SD A VPÚ  Graf_08

Graf č. 9 – Podíl jednotlivých druhů her na vsazených částkách v roce 2011  Graf_09

Graf č. 10 – Podíl jednotlivých druhů her na příjmech provozovatelů ze hry v roce 2011  Graf_10

Graf č. 11 – Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách – vývoj v letech 2007-2011  Graf_11

Graf č. 12 – Podíl jednotlivých druhů her na příjmech provozovatelů ze hry – vývoj v letech 2007-2011  Graf_12

Zdroj: Ministerstvo financí ČR